go up

 NSF arrangerer en årlig studietur for klubber med utøvere på landslag eller/og daglig leder. Studieturen 2014 går til London og vil sette fokus på blant annet: Idretten i fremtiden, klubben som samfunnsaktør (folkehelse), anlegg og toppidrett.


 


HensiktInspirasjon og input gjennom impulser utenfra. Norsk svømming skal være ledende i utviklingen av norsk idrett. Med raske endringer i samfunnet og i norsk idrett må vi være proaktive og bygge klubber for fremtiden. Vi mener det er viktig å se utenfor Norge for å få input og inspirasjon på veien videre. Vi tenker å reise til det store utland for å få påfyll, nye ideer og ikke minst gode diskusjoner. Hvordan kan vi utvikle vår klubb og norsk svømming videre?


 Datoer: torsdag 30.oktober – søndag 2. november


 


Hvem kan delta?  • Klubber med daglig leder ansatt i minimum 50% stilling. Klubber med daglig leder kan delta med 2 styrerepresentanter i tillegg til daglig leder *
  • Klubber med landslagssvømmere (junior, senior eller funksjonshemmede landslag i henhold til landslagsuttak per 1.sept 2014) kan delta med 2 styrerepresentanter *

* Merk: Klubben MÅ ha gjennomført NSFs Anerkjennelsesprogram 2014 innen 1.oktober for å kunne være representert på studieturen. Se info på www.svomming.no.


NSFs administrasjon og Forbundsstyre vil være representert.


 


 Program (*sendt på mail til aktuelle klubber)


Programmet holdes fredag til søndag, med muligheter for å reise torsdag. Programmet vil koordineres av NSF, sammen med British Swimming. Noe av programmet;  • Presentasjon av British Swimming – utvikling
  • Svømming – en brikke i utviklingen av samfunnet
  • Et modern anlegg: besøk i London Aquatics Centre (OL-bassenget fra 2012)  
  • Besøke en klubb i London

 


Om programmet


I England er det en annen og mer kompleks oppbygning av idretten enn i Norge. Selv oppbygning av klubb er helt annerledes, og i Norge er vi kanskje lenger fremme i forhold til «klubbutvikling». Samtidig har England mange andre spennende konsepter og tanker vi kan lære av. Blant annet er de veldig aktive innen folkehelse og voksentilbud. Hvordan er klubbene bygd opp? Hvorfor? Hvordan påvirker kommersielle aktører oppbygningen av idretten? Hvordan tror de den organiserte idretten ser ut i fremtiden?


British Swimming: http://www.swimming.org/britishswimming/


 London Aquatics Centre ble brukt under de Olympiske Leker 2012 og er et svært moderne anlegg som det vil være spennende å se hvordan driftes. Se link: http://queenelizabetholympicpark.co.uk/the-park/venues/aquatics-centre


 Sportslig gjør England det bra i mange olympiske idretter (et fremragende London-OL). Hvordan får de til det? Hvordan ivaretar de utøverne?


British Olympic Comittee: http://www.teamgb.com/


 Praktisk


Reisen koordineres av NSF. NSF dekker deltakerkostnaden til daglig ledere, og gir støtte per deltaker til styrerepresentanter. Mer informasjon er sendt til klubbene.


 Påmelding


Påmeldingsfrist er 19.september, ved å send mail til lasse@svomming.no. Ved frafall etter 1.oktober vil påløpte kostnader bli fakturert klubb.


 
Kontaktperson NSF


Lasse Hoel; lasse@svomming.no


 


 


  


X