go up

Innbydelsen kan du se her.


 


Forbundslogo


 


 


 


 


 

Norges Studentidrettsforbund (NSI) og Kristiansand Student IL (KSI) inviterer studentene ved norske universiteter og høgskoler til Studentmesterskap i svømming i Kristiansand 17. april 2004.

X