go up

 


 


Krav:


Statuetten oppnås når man har tatt gull 5 ganger. I forsvaret gir 5 ganger gull medalje (valgfri størrelse).


 


Krav for personer over 60 år:


Store Havhesten i gull 3 ganger.

Krav som statuett.

X