go up


 


Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet opprettet 3. juni 2003 Stiftelsen Antidoping Norge. Antidoping Norge er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Antidoping Norge skal bekjempe doping ved å fremme ærlig og dopingfri idrett.

Antidoping Norges hovedområder er planlegging og gjennomføring av nasjonale og internasjonale dopingkontroller, verdi, informasjon og forebyggende arbeid for å bekjempe doping, internasjonalt antidopingarbeid og forskningsvirksomhet på feltet.

Antidoping Norge gir gratis foredrag om dopinglista, dopingkontroll, fritak, kosttilskudd, utøverinformasjon og holdninger.


 


Stiftelsen Antidoping Norge
Sognsveien 75 A
0855 Oslo
Tlf: 21 02 92 00
Faks: 21 02 92 19
E-post: post@antidoping.no


X