go up

 


Krets 01 – Østfold
2 klubber er ferdige
2 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
3 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 02 – Akershus
6 klubber er ferdige
3 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
14 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 03 – Oslo
3 klubber er ferdige
2 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
8 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 04 – Hedmark
4 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 05 – Oppland
2 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
6 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 06 – Buskerud
4 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 07 – Vestfold
4 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
3 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 08 – Telemark
4 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
4 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 09 – Aust-Agder
0 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
6 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 10 – Vest-Agder
3 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
8 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 11 – Rogaland
11 klubber er ferdige
3 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
14 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 12 – Hordaland
8 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
14 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 13 – finnes ikke (noen er overtroiske i statsforvaltningen)

Krets 14 – Sogn og Fjordane
2 klubber er ferdige
2 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 15 – Møre og Romsdal
3 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 16 – Sør-Trøndelag
5 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
4 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 17 – Nord-Trøndelag
3 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
7 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 18 – Nordland
2 klubber er ferdige
2 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
10 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 19 – Troms
5 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
7 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 20 – Finnmark
2 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
7 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!


Idrettsregistreringen 2005 – tall pr 25. januar kl 11:
Ferdig registrert: 73 klubber
Sjekke tall: 14 klubber
Registrere tall: 19 klubber
135 klubber har ikke vært inne på registreringen.
Oppdatert liste 25. januar.
Sjekk status for den enkelte krets ved å lese denne artikkelen.

X