go up

Klubber som ikke har vært inne på registreringen står markert i rødt – og vil bli kontaktet av NSF for å høre om de skal strykes som medlemmer.
Klubber som må registrere/sjekke sine aktivitetstall står markert i blått og rosa – og de får noen ekstra dager på å registrere/rette.
Status 08/02/2005 kl 08.00.

X