go up


Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen


Klubber i svart er ferdig med registreringen


Klubber i blått må registrere aktivitetstall


Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene er korrekt


Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem.


Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben.


Det vil med andre ord si at det ganske sikkert vil være noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og


 


  
 

Status idrettsregistreringen 9. januar: 32 klubber er ferdige (12%), 8 klubber må huske å registrere aktivitetstall, 5 klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer, mens 219 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen. Se status pr 9. januar kl 18.00 her.

X