go up

Idrettsregistreringen 2005 – tall pr 4. februar kl 12.30:
Ferdig registrert: 150 klubber
Må registrere tall: 14 klubber
Må sjekke tall: 22 klubber
53 klubber har ikke vært inne på registreringen.
Oppdatert liste 4. februar.

X