go up

Status idrettsregistreringen 22. januar: 91 klubber er ferdige (34%), 12 klubber må huske å registrere aktivitetstall, 11 klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer, mens 150 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen. Se status pr 22. januar kl 12.00 her.

X