go up

Fristen for idrettsregistreringen er fredag 31. januar kl 24.00. Status NSFs klubber pr 10. januar: 25 klubber helt ferdige (9%), 7 klubber må huske å registrere aktivitetstall, 2 klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer (se “les mer” for å se hvem det gjelder), mens 142 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen. Se detaljstatus pr 10. januar kl 13.00 her.

X