go up

 


 

Kretsvis oversikt


Tall i rødt viser hvor mange klubber som ikke har vært inne på registreringen
Tall i svart viser hvor mange klubber som er ferdige med registreringen
Tall i blått viser hvor mange klubber som må registrere aktivitetstall


Tall i rosa viser hvor mange klubber som må sjekke aktivitetstall


Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem.


Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben.


Det vil med andre ord si at det ganske sikkert vil være noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og eldre!

Følgende klubber må sjekke tallene:
Sarpsborg – Vestkantsvømmerne- Florø – Førde – Molde – Bangsund – Steinkjer – Narvik – Sørreisa – Alta


 


 


Østfold 3 2 1 1
Akershus 17 8 0 0
Oslo 7 6 1 0
Hedmark 7 1 1 0
Oppland 6 2 1 0
Buskerud 6 3 1 0
Vestfold 7 2 0 0
Telemark 4 3 1 0
Agder 9 4 2 0
Rogaland 19 7 2 0
Hordaland 18 10 1 1
Sogn og Fjordane 5 1 1 2
Møre og Romsdal 8 3 0 1
Sør-Trøndelag 6 4 0 0
Nord-Trøndelag 6 6 0 2
Nordland 13 3 1 1
Troms 10 3 0 1
Finnmark 5 7 0 0


 


 


 

156 klubber har ikke vært inne.
75 klubber er ferdige.
13 klubber må registrere aktivitetstall.
9 klubber må sjekke at de har registrert alle voksne med funksjoner er tatt med på aktivitetstall. Se status idrettsregistreringen pr 19. januar kl 14.00.  Informasjon om idrettsregistreringen finner du her. Status pr krets finner du ved å klikke på “les mer”.

X