go up


Status idrettsregistreringen 15. januar: 49 klubber er ferdige (19%), 10 klubber må huske å registrere aktivitetstall, 8 klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer, mens 197 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen. Se status pr 15. januar kl 14.00 her.


 


 


 

36 % av klubbene i Oslo er ferdig med idrettsregistreringen. Ingen i Østfold og Nordland har gjort ferdig registreringen. 49 klubber er helt ferdig med registreringen – 197 klubber har ikke vært inne ennå – og det er 16 dager igjen til fristen.

X