go up

 


 rød svart blå rosa akt.tall
         
SK0145 Østfold Svømmekrets   7 0 0 0        0
SK0245 Akershus Svømmekrets 17 5 3 1 2618
SK0345 Oslo Svømmekrets   8 6 1 0   401
SK0445 Hedmark Svømmekrets   8 1 0 0   221
SK0545 Oppland Svømmekrets   8 1 0 0      76
SK0645 Buskerud Svømmekrets 11 0 0 0        0
SK0745 Vestfold Svømmekrets   7 0 1 0        0
SK0845 Telemark Svømmekrets   8 0 0 0        0
SK0945 Aust-Agder Svømmekrets   5 1 0 0   156
SK1045 Vest-Agder Svømmekrets   9 0 0 1     32
SK1145 Rogaland Svømmekrets 21 4 2 1   325
SK1245 Hordaland Svømmekrets 19 6 0 0 2162
SK1445 Sogn og Fjordane Symjekrins   8 0 1 0        0
SK1545 Møre og Romsdal Sv.krets 10 1 0 0     58
SK1645 Sør-Trøndelag Svømmekrets   9 1 1 0   200
SK1745 Nord-Trøndelag Sv.krets 14 0 0 0       0
SK1845 Nordland Svømmekrets 10 4 1 1   202
SK1945 Troms Svømmekrets 14 0 0 0       0
SK2045 Finnmark Svømmekrets   9 3 1 0   215
  202 33 11 4 6666


 


 


 
Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen
Klubber i svart er ferdig med registreringen
Klubber i blått må registrere aktivitetstall
Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene er korrekt
Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem. 
Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben.
Det vil med andre ord si at det ganske sikkert vil være noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og eldre!


 


 


  


 


 


 


 


 

33 klubber er helt ferdige med idrettsregistreringen, 4 klubber må endre tall, 11 må registrere tall, mens 202 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen i det hele tatt. Vi minner om at klubbene skal telle alle aktive i klubben i én kategori, dvs at alle barn på kurs og alle som har et verv/fast oppgave i klubben skal telles med som “aktive medlemmer”. Noen klubber har ikke oppført noen over 20 år i klubben, og de har glemt å telle med de med verv/fast oppgave. Se oppdatert oversikt 14. januar kl 10.00. Kretsoppsummering ser du ved å klikke på “les mer”.

X