go up

Aktivitetstall som er registrert i den enkelte krets:Akershus Svømmekrets 3509
Aust-Agder Svømmekrets 60
Buskerud Svømmekrets 0
Finnmark Svømmekrets 182
Hedmark Svømmekrets 136
Hordaland Svømmekrets 1700
Møre og Romsdal Svømmekrets 0
Nordland Svømmekrets 130
Nord-Trøndelag Svømmekrets 44
Oppland Svømmekrets 63
Oslo Svømmekrets 0
Rogaland Svømmekrets 912
Sogn og Fjordane Symjekrins 0
Sør-Trøndelag Svømmekrets 195
Telemark Svømmekrets 836
Troms Svømmekrets 440
Vest-Agder Svømmekrets 269
Vestfold Svømmekrets 120
Østfold Svømmekrets 0


 


  


 


 


 


 

Det er ganske få klubber som har fullført idrettsregistreringen hittil. Ingen klubber i Buskerud, Møre og Romsdal, Oslo, Sogn og Fjordane eller Østfold har rapportert tall.
Se oppdatert oversikt 13. januar kl 15.00 her.
Vi minner om at klubbene skal telle alle aktive i klubben i én kategori i år, dvs at alle barn på kurs og alle som har et verv/fast oppgave i klubben skal telles med som “aktive medlemmer”.
Informasjon om idrettsregistringen finner du her.

X