go up

 


rød svart blå rosa akt.tall i fjor
           
SK0145 Østfold Svømmekrets 1   6 0 0 1078 1137
SK0245 Akershus Svømmekrets 3 23 0 0 7483 7966
SK0345 Oslo Svømmekrets 2 12 0 1 3591 4128
SK0445 Hedmark Svømmekrets 0   9 0 0 1447 1336
SK0545 Oppland Svømmekrets 3   5 0 1   774   644
SK0645 Buskerud Svømmekrets 1   9 0 1 1637 1394
SK0745 Vestfold Svømmekrets 2   6 0 0   823 1042
SK0845 Telemark Svømmekrets 1   7 0 0 1237 1234
SK0945 Aust-Agder Svømmekrets 3   3 0 0   674   877
SK1045 Vest-Agder Svømmekrets 3   6 0 1 1351 1871
SK1145 Rogaland Svømmekrets 1 25 2 0 5379 5652
SK1245 Hordaland Svømmekrets 4 22 0 1 5489 4935
SK1445 Sogn og Fjordane Symjekrins 1   7 1 0   518   642
SK1545 Møre og Romsdal Sv.krets 2   8 0 1 1398 1544
SK1645 Sør-Trøndelag Sv.krets 0   8 0 3 3073 2941
SK1745 Nord-Trøndelag Sv.krets 1 10 1 2 1054 1183
SK1845 Nordland Svømmekrets 2 13 0 1 1153 1297
SK1945 Troms Svømmekrets 1 11 1 1 1850 1944
SK2045 Finnmark Svømmekrets 2 11 0 0   930   987
  33 201 5 13 40939 42754


 


 
Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen
Klubber i svart er ferdig med registreringen
Klubber i blått må registrere aktivitetstall
Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene er korrekt
Husk at alle med verv/offisiell oppgave i klubben skal telle med som aktivt medlem. 
Ledere, trenere, instruktører, dommere, andre med fast oppgave i klubben.
Det vil med andre ord si at det ganske sikkert vil være noen i klubben som er 20-25 år og/eller 26 år og eldre!
Grønt er samlet aktivitetstall for klubbene i den enkelte krets
Brunt er aktivitetstallet for kretsen i fjor


 


 


  


 


 


 


 


 


 

33 klubber ennå ikke har vært inne på idrettsregistreringen i det hele tatt.
201 klubber er helt ferdige med idrettsregistreringen.
13 klubber må endre tall – 5 klubber må registrere tall.
Vi minner om at klubbene skal telle alle aktive i klubben i én kategori, dvs at alle barn på kurs og alle som har et verv/fast oppgave i klubben skal telles med som “aktive medlemmer”. Noen klubber har ikke oppført noen over 20 år i klubben, og de har glemt å telle med de med verv/fast oppgave. Se oppdatert oversikt over aktivitetstall 12. februar kl 08.00. Kretsoppsummering ser du ved å klikke på “les mer”.
Siste frist for registrering er onsdag 13. februar kl 24.00.

X