go up

Status idrettsregistreringen 11. januar: 38 klubber er ferdige (14%), 9 klubber må huske å registrere aktivitetstall, 6 klubber må huske å registrere voksne aktive medlemmer, mens 211 klubber ennå ikke har vært inne på registreringen. Se status pr 11. januar kl 15.00 her.

X