go up

 


For klubber som har svømmere de vet skal delta på norsk mesterskap i 2014, anbefaler vi at de sender søknad så tidlig som mulig.


 


Starttillatelsen gjelder for hele kalenderåret, man søker altså én gang pr år.


 


 


 

Torsdag 6. februar er siste frist for å sende inn søknad om starttillatelse for å delta i NM kortbane for utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge. Vi minner om at kopi av bostedsadresse fra Folkeregisteret må være vedlagt – og den må være fra 2014. Informasjon om regelen og hvem som har fått dispensasjon kan du se her.

X