go up

For klubber som har svømmere de vet skal delta på norsk mesterskap i 2015, anbefaler vi at de sender søknad så tidlig som mulig.  

Starttillatelsen gjelder for hele kalenderåret, man søker altså én gang pr år.

Torsdag 22. januar er siste frist for å sende inn søknad om starttillatelse for å delta i NM kortbane for utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge. Vi minner om at kopi av bostedsattest fra Folkeregisteret må være vedlagt – og den må være fra 2015. Informasjon om regelen og hvordan man får bestilt bostedsattesten kan du se her.

X