go up

På grunn av stor deltagelse har arrangørene av LÅMØ Øst og LÅMØ Vest blitt nødt til å fremskynde starttidspunktet på lørdagens første økt. Denne vil starte kl 09.00 i stedet for kl 10.00 som opprinnelig planlagt.
I forbindelse med LÅMØ minner vi også deltagende klubber om å melde eventuelle strykninger til arrangørklubbene så fort de er kjent. Dette vil gi reserver, også de som har lang reisevei, muligheten til å delta.

X