go up

Fra og med torsdag 20. desember 2012 er det mulig å betale lisens som gjelder for kalenderåret 2013. Husk at alle som betalte lisens i 2012 automatisk får nytt kid-nummer. Det er ingen endring i lisensprisene, men vi oppfordrer at de som ofte er i aktivitet velger utvidet lisens, ettersom forsikringsvilkårene er bedre med dette alternativet – og det koster bare 100 kroner mer enn grunnlisens. Hvis man får en skade, så er den ekstra hundrelappen en god investering.

X