go up


Sportsklubben Speed er en klubb med lange tradisjoner i Oslo (grunnlagt 1918), og har gjennom årene hatt tilbud innen mange idrettsgrener. I dag er det svømming som er den dominerende aktiviteten og som utgjør hovedsatsingen i klubben, men vi har også eget fotballag. Klubben er veldrevet med solid økonomi. SK Speed har i de siste årene vokst både sportslig og i størrelse, og vi søker nå etter en daglig leder som kan ha hovedansvaret for den daglige driften. Søknadsfrist 01.06.2014. Se fullstendig annonse her.

X