go up


 


Ordningen med spillemidler til utstyr er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet og forvaltes av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, som totalt fordeler 10 millioner kroner til landets idrettslag.


 NSF har fordelt midlene for 2006 som følger:


 


Klubb Sum Type utstyr
Asker SK

18000

 Baneskillere+vogn
Modum SK

18000

 Baneskillere+vogn
Bergen Stupeklubb

12000

 Mobilt stupebrett
Gol IL svømmegr.

11000

 Baneskillere+vogn
Ås IL svømmegr

6500

 Baneskillere/vogn
Lund SK

4500

 Baneskillere
Tønsberg SK

2500

 Baneskillere
Vardø SK

2500

 Oppbevaringsvogn


 


 


En forutsetning for å få tilført pengene er at klubben sender kopi av kvittering på riktig utstyr til NSF innen 16. februar 2007. Pengene vil bli overført klubben så snart kvittering er mottatt.


Hvis klubben av en eller annen grunn ikke investerer i utstyret allikevel, så må NSF meddeles dette så raskt som mulig, slik at vi kan fordele midlene til andre klubber.


 


 


 

NSF mottok søknader fra 13 klubber. Det ble søkt om utstyr til en verdi av 386000 kroner. Det ble således i henhold til kriteriene søkt om støtte til en tredjedel av denne summen, dvs i overkant av 128000 kroner. Fordelingen har blitt slik at NSF fikk tildelt 75.000 kroner, og dette har blitt fordelt til 8 klubber.

X