go up

 


Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr: • Tidtakeranlegg svømming
 • Baneskillere
 • Oppbevaringsvogn for baneskillere
 • Mobile stupebrett
 • Trampoline med sikkerhetsutstyr til stup
 • Målbur til vannpolo
 • Måltavle/klokke vannpolo
 • Musikkanlegg til synkronsvømming

 
Retningslinjer fra Norges Idrettsforbund/Kulturdepartementet • Utstyret må være innkjøpt etter 1. januar det året det søkes for.
 • Minste tilskudd det kan søkes om er 3333 kr, dvs utstyr til veil. pris 10.000 kr. (Dette var nytt fra 2012 – tidligere var veil. pris 6.000 kr som nedre grense.)
 • Klubber, lag og foreninger tilsluttet NIF skal stå som søker
 • Utstyr til aktiviteter til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

 


Les mer på NIFs sider om spillemidler til utstyr.


 
Søknadsregistrering på internett
NIF ønsker at søknadene skal gå via den enkelte klubbs “Klubben Online”-side på internett, slik det har vært siden 2006.
Alle idrettslag/grupper i idrettslag som er registrert med e-postadresse i idrettens database har fått tilsendt brukernavn og passord fra NIF i slutten av september for å logge seg inn på søknadsskjemaet.
Idrettslag/grupper i idrettslag som ikke har registrert e-postadresse, kan ta kontakt med:
Idrettens Klubbsupport på mail eller telefon 03 615 for å få oversendt brukernavn og passord.

Faktura/kvittering
For de klubber som får innvilget støtte, så må klubben sende inn kopi av faktura. NB! Tilskuddet baseres på faktiske kostnader – dvs rabatter inngår ikke i beregningsgrunnlaget!


 


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 12. november 2013.

Når kan man forvente svar på om man får tildelt penger?
Sannsynligvis vil dette bli klart tidlig i januar 2014. Klubbene vil ha ca én måned på seg til å sende inn kvitteringer.Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til Tor Arne Volden på mail eller mobil 99 100 454.


 


 


 


 

Ordningen ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr. Merk hvilken type utstyr man kan søke på (se les mer). Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for. Søknadssiden er åpen, og alle klubber har fått tilsendt informasjon om ordningen på e-post fra NIF denne uka. Søknadsfrist er 12. november.

X