go up

Ni svømmeklubber har søkt om spillemidler til utstyr pr 7. november – fristen for å søke er torsdag 8. november, så hvis det er flere klubber som ønsker å søke, så må det sje raskt. Se hvilken type utstyr man kan søke om støtte til i denne artikkelen.

X