go up

  Følgende blir godkjent av NSF i henhold til kriteriene:  • Brattvåg (tidtagerutstyr svømming)
  • Bryne (baneskillere)
  • Flekkefjord (oppbevaringsvogn for baneskillere)
  • Harstad (baneskillere)
  • Sogndal (baneskillere+oppbevaringsvogn for baneskillere)
  • Tromsø Svømmeskole (vannpolomål+baneskillere+oppbevaringsvogn for baneskillere)
  • TSLK (tidtagerutstyr svømming)


Følgende blir avslått av NSF i henhold til kriteriene:  • Nordby IL
  • Oslo Stupeklubb
  • Rana SK

 


 


 

Fristen for å søke om spillemidler til utstyr er 20. november. Les om ordningen her. 10 av NSFs medlemsklubber har søkt til nå: 5 klubber får søknadene godkjent, 2 klubber får delvis godkjent, og 3 klubber har søkt på feil type utstyr og søknadene blir derfor avslått: Vi gjør oppmerksom på at selv om NSF har godkjent søknadene, så vet vi ikke om klubbene faktisk får innvilget søknaden av NIF/KKD før tidlig i februar 2010.

X