go up

Søknadsprosessen for spillemidler til utstyr startet 29. september. Totalt skal det fordeles 19,6 millioner kroner til utstyr. Klubber og grupper tilknyttet Norges Svømmeforbund kan søke om tilskudd til mobile stupebrett, musikkanlegg til synkronsvømming, målbur vannpolo, oppbevaringsvogn og baneskillere. Maksimalt tilskudd er 1/3 av veiledende utsalgspris og søknadsfristen er 24. november. Les mer på NIF sine hjemmesider.

X