go up

Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr, slik det har vært de siste årene:  • Baneskillere
  • Oppbevaringsvogn for baneskillere
  • Mobile stupebrett
  • Målbur til vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming

 


 


Søknadsregistrering på internett
NIF ønsker at søknadene skal gå via den enkelte klubbs “Klubben Online”-side på internett, slik det også gjorde i 2006.
KKD har samtykket i at utstyr innkjøpt i løpet av kalenderåret 2007 er tilskuddsberettiget. Har klubben invistert i noe av det ovenstående utstyr, kan man altså søke om å få tilskudd på 1/3 av summen selv om man allerede har bestilt og betalt for utstyret. For de klubber som får innvilget støtte, så må klubben sende inn kvittering for betalt beløp.


 Den opprinnelige søknadsfristen var 23. november 2007, men NIF har forlenget søknadsfristen til onsdag 28. november.


 


 


 

NIF og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en ordning hvor idrettslag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. Ordningen har vært vellykket og vil derfor bli videreført som en del av KKDs programsatsing for idrettsanlegg.
Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.

X