go up

Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr:  • Baneskillere med oppbevaringsvogn
  • Mobile stupebrett
  • Målbur til vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming


Etter innspill fra våre medlemsklubber søkte også NSF om at man kunne søke om støtte til startpaller. Kultur- og Kirkedepartementet sa nei til startpaller som stønadsberettiget utstyr fordi dette er noe som skal finnes i svømmehallene. Således vil det være svømmehallens eier som er ansvarlig for at dette utstyret er i orden.


Søknadsregistrering på internett fra midten av august
Ordningen med spillemidler til utstyr er betraktelig senere på året enn tidligere, på grunn av at NIF ønsker at søknadene skal gå via den enkelte klubbs “Klubben Online”-side på internett.
Denne webløsningen er ikke klar ennå, men NIF antyder at dette skal være klart i midten av august. Klubbene vil da ha frist til å søke om midler fram til 2. oktober 2006.
Tildeling av midler vil tidligst skje i november.


Erfaringer fra 2005
I 2005 søkte 28 medlemsklubber om spillemidler til utstyr. Svært mange av disse klubbene søkte om støtte til utstyr som ikke omfattes av ordningen, og disse søknadene ble selvsagt forkastet. Det er med andre ord ingen vits i å søke om støtte til annen type utstyr enn det som er nevnt ovenfor. Rapport fra ordningen i 2005.


 


 

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en ordning hvor idrettslag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. Ordningen har vært vellykket og vil derfor bli videreført.
Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.

X