go up

Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr:  • Baneskillere med oppbevaringsvogn

  • Mobile stupebrett

  • Målbur til vannpolo

  • Musikkanlegg til synkronsvømming

 SøknadsskjemaAlle søknader skal gå gjennom NSF – og sendes til:
Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo
evt telefaks 2102 9671
evt mail tor.arne@svomming.no

Søknadsfrist er 15. april


 


 

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en treårig forsøksordning hvor idrettslag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.

X