go up

Informasjon om ordningen 2005 
Nøkkeltall
Antall søknader: 29 (28 fra medlemsklubber, 1 fra ikke-medlem)
Total søknadssum: 920.829 kr
Søknadssum korrekt utstyr: 245.421 kr
NSF søkte derfor NIF om 1/3-del av dette: 81.807 kr
NSF fikk tildelt: 40.000 kr
NSF fordelte dette på 7 klubber.
14 klubber søkte om støtte til riktig type utstyr.
Av disse 14 søkte også 5 om feil type utstyr.
15 klubber søkte kun om støtte til feil type utstyr.

Hvorfor et flertall søkte på feil type utstyr er ikke lett å svare på.
I samme artikkel som man finner søknadsskjema står det svært tydelig hvilket type utstyr man kan søke om støtte til.
Det kan være slik at informasjon fra andre kanaler enn NSF har kommet til klubbene, og at man derfor ikke kjenner til hvilket type utstyr som NSF gir støtte til.

En forutsetning for å få tildelt spillemidler til utstyr var at kvittering av bestilling/betaling ble innsendt til NSF innen 15. oktober.

Følgende utstyr ble tildelt støtte:  • Baneskillere med oppbevaringsvogn (2005: 33000)
  • Mobile stupebrett (2005: 0)
  • Målbur til vannpolo (2005: 2000)
  • Musikkanlegg til synkronsvømming (2005: 5000)

 


(Ingen søkte om støtte til mobile stupebrett i 2005.)


 


Følgende klubber ble tildelt midler i 2005
Vestkantsvømmerne – 14000 – Baneskillere+vogn
Arna SLK – 7700 – Baneskillere+vogn
Oslo Synkron – 5000 – Musikkanlegg synkron
Grimstad SK – 4700 – Vogn
Ski SK – 3500 – Baneskiller
Bjerkvik SK – 3100 – Baneskillere+vogn
Nordby – 2000 – Vannpolomål


Bjerkvik SK takket nei til sin tildeling, ettersom tildelt sum ble for lav i forhold til søknadssum/investeringssum. Summen ble derfor tildelt Narvik SK som dermed gjennomførte planlagte investeringer (baneskillere).
 


 


 

Her følger en rapport om spillemidler til utstyr 2005 for Norges Svømmeforbund.
Det har for øvrig kommet signaler om at ordningen om spillemidler til utstyr vil bli videreført i 2006. Informasjon vil publiseres på www.svomming.no så snart vi mottar dette.

X