go up

NSF har fordelt midlene som følger:


 Klubb


Sum


Type utstyr


Vestkantsvømmerne


14000


Baneskillere+vogn


Arna SLK


7700


Baneskillere+vogn


Oslo Synkron


5000


Musikkanlegg synkron


Grimstad SK


4700


Oppbevaringsvogn


Ski SK


3500


Baneskillere


Bjerkvik SK


3100


Baneskillere+vogn


Nordby


2000


Vannpolomål


 


En forutsetning for å få tilført pengene er at klubben sender kvittering på riktig utstyr til NSF innen 15. oktober 2005. Pengene vil bli overført klubben så snart kvittering er mottatt.


Hvis klubben av en eller annen grunn ikke investerer i utstyret allikevel, så må NSF meddeles dette så raskt som mulig, slik at vi kan fordele midlene til andre klubber. 


Denne informasjonen er også sendt på mail direkte til alle søkere.


 


 


NSF mottok søknader fra 29 klubber. 13 søkte på korrekt utstyr, men av disse søkte 4 også på feil type utstyr. 16 søkte på bare feil type utstyr.
Det ble søkt om utstyr til en verdi av 920000 kroner, men av dette var det 245000 som var berettiget. NSF søkte således om støtte til en tredjedel av denne summen, dvs i overkant av 80000 kroner. Fordelingen har blitt slik at NSF fikk tildelt 40.000 kroner, og dette har blitt fordelt til 7 klubber.

X