go up

 

 

NSF har fått innspill fra klubber om å utivde ordningen til å gjelde andre typer utstyr.
NIF har ikke godkjent innspillene NSF har hatt, og derfor er det samme type utstyr som de to foregående år som klubbene kan søke støtte til:

Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr:

 • Tidtakeranlegg svømming
 • Baneskillere
 • Oppbevaringsvogn for baneskillere
 • Mobile stupebrett
 • Trampoline med sikkerhetsutstyr til stup
 • Målbur til vannpolo
 • Måltavle/klokke vannpolo
 • Musikkanlegg til synkronsvømming

 

Retningslinjer fra Norges Idrettsforbund/Kulturdepartementet

 • Utstyret må være innkjøpt etter 1. januar 2014
 • Minste tilskudd det kan søkes om er 3333 kr, dvs utstyr til veil. pris 10.000 kr. (Dette var nytt fra 2012 – tidligere var veil. pris 6.000 kr som nedre grense.)
 • Klubber, lag og foreninger tilsluttet NIF skal stå som søker
 • Utstyr til aktiviteter til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres

 

Les mer på NIFs sider om spillemidler til utstyr.

 

Søknadsregistrering på internett
NIF ønsker at søknadene skal gå via den enkelte klubbs “Klubben Online”-side på internett, slik det har vært siden 2006.
Alle idrettslag/grupper i idrettslag som er registrert med e-postadresse i idrettens database har fått tilsendt brukernavn og passord fra NIF i slutten av september for å logge seg inn på søknadsskjemaet.
Idrettslag/grupper i idrettslag som ikke har registrert e-postadresse, kan ta kontakt med:
Idrettens Klubbsupport på mail eller telefon 03 615 for å få oversendt brukernavn og passord.

Faktura/kvittering
For de klubber som får innvilget støtte, så må klubben sende inn kopi av faktura. NB! Tilskuddet baseres på faktiske kostnader – dvs rabatter inngår ikke i beregningsgrunnlaget!

 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 29. oktober 2014.

Når kan man forvente svar på om man får tildelt penger?
Sannsynligvis vil dette bli klart tidlig i januar 2015. Klubbene vil ha ca én måned på seg til å sende inn kvitteringer.

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til Tor Arne Volden på mail eller mobil 99 100 454.

 

 

Ordningen ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr. Merk hvilken type utstyr man kan søke på (se les mer) – det er ingen endring fra de to foregående årene. Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av faktiske utgifter. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for. Søknadssiden er åpen, og alle klubber har fått tilsendt informasjon om ordningen på e-post fra NIF denne uka. Søknadsfrist er 29. oktober.

X