go up

 


Klubber som er medlem av NSF har kunnet søke om støtte til følgende type utstyr, slik det har vært de siste årene:  • Baneskillere
  • Oppbevaringsvogn for baneskillere
  • Mobile stupebrett
  • Målbur til vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming

 


 


 


Følgende klubber har fått tildelt midler for 2008:


 


Bodø Svømmeklubb oppbevaringsvogn+ 5000
  baneskillere 6000
Delfana, SK oppbevaringsvogn 4700
Egersund Svømmeklubb baneskillere 8279
Larvik Svømmeklubb oppbevaringsvogn+ 5298
  baneskillere 8124
Lørenskog/Rælingen KK målbur vannpolo 2928
Nordby IL – svømmegruppe målbur vannpolo 4150
Poseidon Porsgrunn, SK baneskillere 13029
Sandefjord Svømmeklubb oppbevaringsvogn+ 5000
  baneskillere 5000
Stjørdals-Blink, IL – svømmegruppe oppbevaringsvogn+ 5527
  baneskillere 10725
Stord IL – Svømming baneskillere 9970
Ullensakersvømmerne baneskillere 7274
Vestkantsvømmerne baneskillere 10716
Aalesunds SLK oppbevaringsvogn 5775
Ås IL – svømmegruppe baneskillere 19800


 


 


En forutsetning for å få tilført pengene er at klubben sender kopi av kvittering på riktig utstyr til


NSF.


 


Hvis klubben av en eller annen grunn ikke investerer i utstyret allikevel, så må NSF meddeles dette så raskt som mulig, slik at vi evt kan fordele midlene til andre klubber.


 


 


 

NIF og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en ordning hvor idrettslag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. Ordningen har vært vellykket og vil derfor bli videreført som en del av KKDs programsatsing for idrettsanlegg.
Det kan maksimalt søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for. 14 av NSFs medlemsklubber har blitt tildelt penger til spillemidler til utstyr for 2008.

X