go up

NSFs anleggsutvalg har utviklet og oppdaterer kontinuerlig dokumentet “Spesifikasjon for svømmeanlegg”. Svømmeanlegg som bygges etter denne spesifikasjon skal først og fremst være tilpasset idrettens behov. Svømmeidrettens fire disipliner, svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo, har alle spesielle krav til anlegg. Det er imidlertid mulig å kombinere to eller flere alle aktivitetene i samme anlegg, men de kravene hver aktivitet har til basseng må tilfredsstilles. Disse dekkes av denne spesifikasjonen. Her finner du oppdatert versjon av “Spesifikasjon for svømmeanlegg“, publisert 26. februar 2009.

X