go upSpesifikasjon for svømmeanlegg
– mai 2010


Vedlegg 1 – konkurranseanlegg langbane
Vedlegg 1 A – snitt konkurranseanlegg langbane med tribuner
Vedlegg 2 – snitt konkurranseanlegg stup
Vedlegg 3 – konkurranseanlegg kortbane
Vedlegg 4 – svømmeanlegg kortbane med stup
Vedlegg 4 A – snitt svømmeanlegg kortbane med stup
Vedlegg 5 – snitt stup
Vedlegg 5 A – mål for stupinstallasjoner
Vedlegg 5 B – mål for stupinstallasjoner 3 meter
Vedlegg 6 – banemerking
Vedlegg 7 – plan for vannpolo
Vedlegg 8 – tørrtreningsanlegg stup 


 

 

X