go up

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund og Vestfold Idrettskrets inviterer til Nordisk Barne- og ungdomsleir i Tønsberg fra 26. juni til 2. juli. Aldersgruppen på leiren er 12-16 år. Se invitasjonen her og påmeldingsskjemaet her. Spørsmål kan rettes til Trude Halvorsen tlf; 33 48 71 28/ 916 91 499, e-mail; trude.halvorsen@nif.idrett.no. Påmeldingsfrist for norske utøvere er 1. mai.

X