go up

Søknadsfrist for å søke om å arrangere Nordisk Mesterskap Masters 2005 er satt til 15. februar 2004. Søknad sendes til Elin Knag (mobiltlf: 9526 1268), elin.knag@no.pwc.com.

X