go up

Søknadspapirer får du ved å kontakte Joacim Lilleåsen på Forbundskontoret.


e-post: joacim@svomming.no


Telefon: 2102 9678


Faks: 2102 9671


 


Søknadene må være Svømmeforbundet i hende senest 15.februar (for inntak i juli) og senest 15.august (for inntak i september).


 


Kontroller at du har fyllt ut skjema riktig og helt ut.


 


 


 

Fra Norges Idrettsforbund har vi nå mottatt søknadspapirer til bruk for søknad om tjeneste i forvaret på spesielle vilkår for toppidrettsutøvere. inntakene gjelder juli og september 2004. Søknadsfristen er 15.februar til Svømmeforbundet.

X