go up

I 2003 ble det totalt delt ut fem millioner i utstyrsmidler. Rammen for 2004 vil være klar 30. april 2004.
 
Utstyr som er godkjent kan lastes det ned her.

Informasjon om ordningen kan lastes ned her.
 
 
 

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en treårig forsøksordning hvor idrettslag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. Se mer omtale på www.idrett.no.

X