go up 


 


Alle idrettslag/grupper i idrettslag som er registrert med e-postadresse i NAIS har fått tilsendt brukernavn og passord fra NIF for å logge seg inn på søknadsskjemaet.

Idrettslag/grupper i idrettslag som ikke har registrert e-postadresse, kan ta kontakt med idrettens klubbsupport (815 68 815) og få oversendt brukernavn og passord.


  


 


Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr:  • Baneskillere med oppbevaringsvogn
  • Mobile stupebrett
  • Målbur til vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming


Etter innspill fra våre medlemsklubber søkte også NSF om at man kunne søke om støtte til startpaller. Kultur- og Kirkedepartementet sa nei til startpaller som stønadsberettiget utstyr fordi dette er noe som skal finnes i svømmehallene. Således vil det være svømmehallens eier som er ansvarlig for at dette utstyret er i orden. 


Erfaringer fra 2005
I 2005 søkte 28 medlemsklubber i NSF om spillemidler til utstyr. Svært mange av disse klubbene søkte om støtte til utstyr som ikke omfattes av ordningen, og disse søknadene ble selvsagt forkastet. Det er med andre ord ingen vits i å søke om støtte til annen type utstyr enn det som er nevnt ovenfor. Rapport fra ordningen i 2005.


 


 


 

I 2006 åpnes det for å søke om utstyrsmidler i perioden fram til 3. oktober. Tildeling av midler vil tidligst skje i november. Ordningen med spillemidler til utstyr er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet og forvaltes av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, som totalt fordeler 10 millioner kroner til landets idrettslag. Søknaden om spillemidler til utstyr skal leveres via den enkelte klubb sin KlubbenOnline-side.

X