go up

 


Målene for svømming i skoleverket


Svømming og livredning er en del av målene i læreplanen.


Se artikkel for mer informasjon: https://www.svomming.no/index.php?articleid=3281


 


Samarbeid mellom skole og klubb


Det finnes muligheter for å styrke samarbeidet mellom skole og klubb. Ta kontakt med skolene i området for hvordan dere kan samarbeide slik at svømmeopplærngen blir best mulig: Muligheter; • Svømmeklubben driver hele skolesvømmingen
 • Instruktører deltar i svømmeundervisninger
 • Svømmeklubben har ansvar for de som ikke klarer målene i læreplanen.

 


Skolesvømmestevne


Flere klubber arrangerer skolestevner. Klubben inviterer skolene til skolesvømmestevne. Svømmeklubben ønsker å få til dette årlig som del av rekruttering- og svømmeopplæringsarbeidet sitt. De som står ansvarlige for svømmeopplæringen i skolene og vi i svømmeklubben har en stor fellesinteresse i å få flest mulig barn svømmedyktige.


 


Eksempel på regler • Stevnet avvikles på xxx svømmehall.
 • Stevnestart er kl. 09.00 (Presis!). Oppvarming fra 08.45.
 • Varighet ca. 1 timer 30 min.
 • Ingen påmeldingsavgift.
 • Det er elever fra 5. – 7. trinn gutter og jenter som deltar
 • Det er 8 svømmere (+1 reserve) på hvert lag som svømmer 25m hver.
 • Det blir premiering for 1., 2., og 3. plass i alle øvelser (5-7. trinn og skolelag).
 • I tillegg kommer vandrepokal for beste skolelag for både jenter og gutter.
 • Startprosedyre vil bli vist før stevnet.
 • Lagledermøte avholdes under tribune kl. 08.45.
 • Ved grov tjuvstart vil resultat bli tillagt 5 sek.
 • Alle skoler får et område de kan møtes inne i selve svømmehallen.
 • Kommune har etter søknad fra klubben innvilget støtte til busstransporten.

 Input; 


Skolesvømmen – kampanjen


Skolesvømmen er en uhøytidlig konkurranse mellom skolene om hvem som har flest elever på på skolesvømming og de beste svømmeferdighetene. Alle barneskoler i Norge bør være med. Promotere kampanjen til skolene i deres område.


Kampanjens webside: www.skolesvommen.no.


 


Skolekontrollør
En måte å styrke samarbeidet mellom skole og klubb er å utdanne og få registrert en skolekontrollør i svømmeklubben. En Skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere årlig prøve i livredning på din skole eller klubb og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. Under sikkerhet www.skolesvommen.no finnes informasjon om hvordan bli skolekontrollør og oversikt over skolekontrollører.


 


Materiell


Materiell til skolesvømming finner man under «materiell» på www.skolesvommen.no.


  • «Veien mot svømmedyktighet»
  Norges Svømmeforbund er stolte over å kunne presentere et  40 timers opplegg for svømmeundervisningen i skolen. Hver time inneholder mål og utvalgte øvelser som fyller 30 min undervisning. Heftet er illustrert, spiralisert og trykket på plast slik at det fungerer som en «mini flip-over» i A4-format, som tåler å stå på bassengkanten. Se link

X