go up


Last ned årets kampanjebrosjyre her.

Nytt skoleår betyr ny Skolesvømmen-kampanje. Alt er nå klart for at skolene kan melde seg på Skolesvømmen 2009-2010. Gå inn på www.skolesvommen.no og meld på din skole. Under de ulike menyvalgene kan man finne mye nyttig informasjon om kampanjen spesielt og svømming i skolen generelt. Lykke til med skolesvømmingen!!

X