go up

Skjetten Svømming har hatt 6 ungdommer som har vært med på SATS Ungt. Disse ungdommene har en veileder, Kirsten Molander, som følger opp og bistår ungdommene. Å ha en veileder i klubben er et av suksesskriteriene for SATS Ungt. På den måten blir ungdom og voksne en ressurs for hverandre.


 


Skjetten Svømming startet opp SATS Ungt ved å ha en Framtidskveld, hvor fokuset var på ungdom. På Framtidskvelden var det samlet ungdom, styret, trenere og andre aktuelle personer. De hadde en ekstern veileder fra Idrettens Studieforbund som hjalp de med å kartlegge hva som var bra og hva som kunne bli bedre i forhold til ungdom i klubben. Det hele endte opp med en handlingsplan.


 


«Allerede etter Framtidskvelden fikk vi et økt engasjement, og vi planla mange tiltak som både vi og ungdommene skulle jobbe med framover, sier Kirsten Molander. «Vi skulle blant annet ha en del sosiale tiltak, jobbe med økonomi, teambuilding og innstillinger på trening. Ved gjennomgang på Oppfølgingskvelden etter 5 måneder, så hadde vi allerede klart å gjennomføre mye».


 


Av ungdommene så har 3 gjennomført et trenerkurs, en har tatt et lederkurs og de to andre planlegger å ta et trenerkurs i nærmeste framtid. Ungdommene har også vært på Aktiv Ungdomskurs over en helg sammen med andre ungdommer fra andre idretter. I april skal de igjen møtes på Nettverkssamling. Ungdommene i Skjetten har i tilleggvært aktivite i planlegging og gjennomføringen av «Funi vann» et vanndiskotek for ungdommer. De har vært med på møter, og fått lov til å bestemme. Dette syntes de var spennende.


 


SATS Ungt har vært veldig positivt for Skjetten Svømming sier Kirsten Molander. Vi har aldri hatt så mange aktive ungdommer før – og gjennom SATS Ungt har ungdommene tatt mer ansvar for miljøet og samarbeidet i ungdomsgruppa. SATS Ungt har gitt mer engasjement både blant de ungdommene som er med på prosjektet og de andre. Trenerne våre, Frode Michalsen og Jan Kjensli, har også lagt forholdene godt til rette – slik at også de som fortsatt er aktiv kan ta del i prosjektet og aktivitetene dette skaper.


 


Personlig har det å være veileder gitt meg mye, avslutter Kirsten. Jeg har lært mye om svømmesporten, og blitt bedre kjent med min egen klubb og NSF.


 


Ungdommenesynes også at SATS Ungt har vært positivt, ved at de har blitt mer engasjert og motiverte. Allerede etter Framtidskvelden var de så inspirerte at de startet med å organisere ting med en gang.


 


Er du og din klubb interessert i å bli med på SATS Ungt? Fra høsten starter vi opp i 6 nye svømmeklubber. For mer informasjon trykk her – eller ta kontakt med Hilde Elise Hansen i NSF på tlf: 21 02 90 00 eller e-mail: hilde@svomming.no


 


Søknadsfrist for interesserte klubber er 1. mai


  

SSK Skjetten Svømming har vært en av 4 klubber i NSF som har vært med på ungdomslederprogrammet SATS Ungt i 2003/2004. NSF gjennomfører SATS Ungt i samarbeid med NIF og 5 andre særforbund. Målet er å engasjere flere ungdommer til varig aktivitet i norsk idrett.

X