go up

Følgende ordning gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50:


Idrettslag/klubb/særforbund (mottaker) gis gave fra enten privatperson eller organisasjon.

Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og sende dette i korrekt form til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (korrekt form og data beskrives nedenfor). Hvis NIF ikke mottar opplysninger i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

For å administrere ordningen ser NIF seg dessverre nødt til å ta et gebyr på kr 100 pr. gave. Kvittering for innbetalt gebyr fra idrettslag/klubb/særforbund MÅ vedlegges annen data som sendes inn til NIF. Hvis ikke kvittering vedlegges vil NIF anse opplysningene som ufullstendige.

Idrettslag/klubb/særforbund må rapportere følgende data til NIF:  • Givers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, og navn og adresse. 
  • Dato for når gaven er gitt.
  • Gavebeløp 
  • Kopi av innbetaling fra giver. 
  • Navn på idrettslag/ klubb/ særforbund. 
  • Gebyr på kr 100 pr. gave. Betales inn til kontonummer: 5134.06.05768.
    Kvittering for innbetalt gebyr MÅ vedlegges innsendingen.


Opplysninger om giver må fylles ut på skjemaet som vedlegges denne informasjonen. Annen informasjon vil ikke bli hensyntatt.

Frist for innsending av informasjon til NIF er 10. januar 2005.
Informasjon fra mottakere som kommer inn eller er poststemplet etter denne datoen vil ikke bli behandlet.
Postadresse: Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, “Gaver”, 0840 Oslo.
Telefaks: 2102 9859 – merk forsiden “Gaver”

For gaver som er innrapportert i henhold til ovennevnte frister og beskrivelse vil NIF sørge for at giver mottar kvittering som kan brukes i lønns og trekkoppgaven.

For mer generell informasjon om ordningen er denne å finne på skattedirektoratets hjemmeside: www.skatteetaten.no

NIF gjør oppmerksom på at dette er en midlertidig ordning som kun gjelder for 2004.

Spørsmål kan rettes til Ketil Lindseth
ketil.lindseth@idrettsforbundet.no 

For de klubber i Norges Svømmeforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver i henhold til skattelovens §6-50, så har Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité sendt ut viktig informasjon om dette.

X