go up


 


SKADEFRI! er utviklet for å gi norsk idrett på alle nivå lett tilgang på oppdatert informasjon om idrettsskader – med vekt på øvelsesprogram og andre tiltak for å forebygge de mest vanlige og mest alvorlige skadene.


 


Frontfigurene er Kjetil Andre Aamodt, Gro Hammerseng og Ole Gunnar Solskjær, som gjennom en interaktiv design understreker hvor viktig det er for unge utøvere å satse på riktig trening. Men selv om forsiden av SKADEFRI! særlig fokuserer på fotball, håndball og alpint – fordi disse til sammen står for mer enn halvparten av alle behandlingstrengende idrettsskader i Norge – inneholder sidene også et vell av informasjon for utøvere og trenere fra andre idretter. Her er det aller meste du trenger om de vanligste skadene som skjer i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet, uansett idrett.


 


Hovedmålgruppen er alle aktive, trenere, ledere og foreldre i norsk idrett. Målet med de nye sidene å nå frem til utøvere og trenere med praktisk, brukerrettet informasjon; treningsprogrammer og praktiske tips.


 


* * * * * * * * * * * * * * *


 


SKADEFRI! er utviklet i samarbeid med NIF og Norsk Tipping as.
Ansvarlig for det faglige innholdet er Senter for idrettsskadeforskning, et nasjonalt senter som arbeider for å forebygge idrettsskader gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Senter for idrettskadeforskning er siden mai 2000 etablert ved Norges idrettshøgskole, som et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse med utgangspunkt i miljøene ved NIH og Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus. Senteret ledes av professor dr. med. Roald Bahr og professor dr. med. Lars Engebretsen. Senteret støttes økonomisk av Helse Øst, Kultur- og kirkedepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Norsk Tipping as.

Hvis du vil vite mer om Senter for idrettsskadeforskning, kan du gå til senterets forskningssider, www.klokeavskade.no, hvor du lese mer om forskningen ved senteret (”Om oss”); nyheter, personer, pågående prosjekter og andre aktiviteter.


 


 


 

SKADEFRI! er et forum for nettbasert læring utviklet for norsk idrett. Omfattende kunnskap om forebygging av idrettsskader basert på dokumentert forskning blir nå lett tilgjengelig for alle.

X