go up

Heftet tar for seg idrettsskader generelt, anatomi, samt typiske skader i skulder, kne og rygg, og hvordan man kan forebygge mot disse skadene. I tillegg er det et vedlegg som tar for seg svømmer-øre og anstrengelsesutløst astma.

Heftet er skrevet av Joar Harøy, Idrettsfysioterapeut MSc, Senter for idrettsskadeforskning.
Norges Svømmeforbund retter en stor takk til Brynjar Saua (NIF kompetanseavd), Kathrin Steffen og Joar Harøy (Senter for idrettsskadeforskning).
God lesning, og forebygging!

Norges Svømmeforbund, i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning (NIH) og Norges idrettsforbund, har utviklet et kvalitativt godt innhold om skadeforebygging for vårt nye Trener 2-kurs. Skadeforebygging er viktig på alle nivåer i klubbens aktiviteter, og derfor gjør vi heftet tilgjengelig for alle.

X