go up

Klubbene hadde frist 1. september for å melde inn stevner til terminlisten for 2009. Følgende sju kretser har gått i gjennom stevner i sin krets: Akershus, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark. Terminlisten for 2009 blir publisert på medley.no så snart alle kretser har fullført gjennomgangen av de innmeldte stevnene.

X