go up

Alle påmeldinger til Landsdels ÅMØ som er mottatt innen kl 15.30 i dag er registrert og publisert i rankinglistene på medley.no, og påmeldinger som kommer utover dagen blir fortløpende lagt ut i rankingen.
Sjekk derfor at din påmelding er registrert da dette er helt nødvendig for at du skal få blitt med på de endelige listene over hvem som kommer med på stevnene. Rankinglistene med info om hvem som er påmeldt finner du her: http://www.medley.no?page=aamlandsdel

X