go up

 


Krets 01 – Østfold
3 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
3 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 02 – Akershus
12 klubber er ferdige
3 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
7 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 03 – Oslo
8 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
4 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 04 – Hedmark
5 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
4 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 05 – Oppland
4 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 06 – Buskerud
6 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
3 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 07 – Vestfold
5 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
3 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 08 – Telemark
5 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
3 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 09 – Aust-Agder
0 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
4 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 10 – Vest-Agder
4 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 11 – Rogaland
18 klubber er ferdige
2 klubber må registrere aktivitetstall
3 klubber må sjekke aktivitetstall
7 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 12 – Hordaland
12 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
10 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 13 – finnes ikke (noen er overtroiske i statsforvaltningen)

Krets 14 – Sogn og Fjordane
3 klubber er ferdige
2 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
4 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 15 – Møre og Romsdal
6 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
0 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 16 – Sør-Trøndelag
6 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
4 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 17 – Nord-Trøndelag
4 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 18 – Nordland
3 klubber er ferdige
2 klubber må registrere aktivitetstall
0 klubber må sjekke aktivitetstall
9 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 19 – Troms
7 klubber er ferdige
0 klubber må registrere aktivitetstall
1 klubber må sjekke aktivitetstall
5 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!

Krets 20 – Finnmark
3 klubber er ferdige
1 klubber må registrere aktivitetstall
2 klubber må sjekke aktivitetstall
6 klubber har ikke vært inne på registreringen – sett i gang!


 


 

Idrettsregistreringen 2005 – tall pr 1. februar kl 08.30:
Ferdig registrert: 114 klubber
Registrere tall: 16 klubber
Sjekke tall: 19 klubber
91 klubber har ikke vært inne på registreringen.
Oppdatert liste 1. februar.
Sjekk status for den enkelte krets ved å lese denne artikkelen.

X