go up

Svømmeforbundet overtok ansvaret for integrering allerede i 2004, men fra årsskifte skal nå alle særforbund selv ha ansvar for idrett for mennesker med funksjonshemminger. I Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vil Enhet for funksjonshemmede følge opp integrering og idrett for funksjonshemmede. 

1. januar 2008 var Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) historie og siste nyhetsbrev fra NFI kan du lese her.

X